top of page

Dr. Nathan Hutting

SHOCKWAVE THERAPIE

Behoort u tot de talloze patiënten die aan chronische pijn lijden en die al het mogelijke hebben geprobeerd om ervan verlost te raken? Heeft u al injecties, medicatie, fysiotherapie, relaxatiemethodes enz. geprobeerd? Keerde uw pijn altijd na korte tijd weer terug, vaak erger dan voorheen?

Diverse wetenschappelijke studies tonen aan dat shockwave therapie bij diverse aandoeningen vaak erg goede resultaten geeft. Chronische pijn wordt vaak veroorzaakt door ontstekingen of verkalkingen van pezen of van de slijmbeurs. Ook verkrampte spieren of spierknopen (trigger points) kunnen veel pijn veroorzaken. Extracorporale shockwave therapie (ESWT) wordt beschouwd als een van de meest innoverende ontwikkelingen in de recente pijnbehandeling. In tegenstelling tot conventionele behandelingsmethodes kan bij ESWT de oorzaak van de pijn worden bestreden, zonder medicatie of chirurgie. Succesvolle resultaten worden reeds bereikt na enkele behandelsessies.

 

Bij welke klachten?

 • Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting op de pezen

 • Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog) 

 • Pijn aan de knieschijf of knieepees

 • Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie) 

 • Hielpijn (hielspoor) 

 • Liesblessures

 • Chronische nek-, schouder- of rugpijn en spanning (trigger points) 

 • Andere vormen van peesontstekingen en verkalkingen

 

Voordelen van Shockwave therapie

 • Behandeling zonder geneesmiddelen of chirurgie.

 • Kortdurende behandeling (5 tot 10 minuten per sessie).

 • Uitstekend therapiesucces na gemiddeld 4 tot 5 behandelingen.

 • Behandeling van de oorzaken in plaats van de symptomen. 

 • Snelle pijnverzachting en herstel van de volledige mobiliteit 

 • Weinig bijwerkingen. 

 • Een injectie of zelfs een operatie kan frequent voorkomen worden.

 

Hoe werkt shockwave therapie?

Steeds meer behandelaars en patiënten zijn geïnteresseerd in shockwave therapie, vanwege het bewezen succes van deze 
therapievorm voor een aantal indicaties. De term 'shockwave' verwijst naar hoogenergetische geluidsimpulsen die zich als golven dwars door een medium heen verplaatsen (water, lucht of een vaste stof). In de moderne pijntherapie worden de helende eigenschappen van shockwave therapie toegepast voor de behandeling van pijnlijke zones. De hoogenergetische 
akoestische impulsen verbeteren de stofwisseling en debloedcirculatie in het pijngebied. Op die manier wordt het herstelmechanisme van het lichaam gestimuleerd.

 

Werkwijze

Allereerst vindt er een intake plaats en wordt bekeken of shockwave de aangewezen behandelmethode is.
Als shockwave de aangewezen behandelmethode is localiseert de therapeut de pijnzone en brengt een gel aan. Dan dient hij shockwaves toe door het behandelpistool van het shockwave apparaat in ronddraaiende bewegingen over de pijnzone te bewegen.

Het Centrum Fysiotherapie & Manuele therapie maakt gebruik van radiale shockwaves. De energie wordt over een groter oppervlak verdeeld. Deze apparaten produceren een laag tot gemiddeld energieniveau. Pneumatisch gegenereerde shockwaves worden over een groter (radiaal) oppervlak in het lichaam gebracht met behulp van een vrij te bewegen behandelkop, deze impulsenbestrijken de volledige pijnzone.

Het Centrum beschikt over de nieuwste geavanceerde radiale shockwave apparatuur: de Shockmaster 500.

 

Vergoeding

Shockwave therapie valt onder fysiotherapeutische behandeling en wordt bij Het Centrum geheel door uw zorgverzekeraar vergoedt (mits uw aanvullende verzekering fysiotherapeutische behandeling vergoedt). 

bottom of page