top of page

Dr. Nathan Hutting

KLACHTEN VAN DE ARM, NEK EN/OF SCHOUDER (KANS) EXPERTISECENTRUM

U bent bij ons aan het juiste adres voor behandeling van klachten aan de arm, nek en / of schouder. Het KANS expertisecentrum is onderdeel van Het Centrum Fysiotherapie & Manuele therapie in Rijen.


Wat bieden wij u?
Wij bieden u behandeling en begeleiding bij alle klachten van de arm, nek en / of schouder (KANS). U bent bij ons gegarandeerd van de beste behandelmethoden en behandeling. U kunt bij ons ook terecht voor een second opinion.


Behandelmogelijkheden
Wij kunnen u van dienst zijn met: 

 • Fysiotherapie 

 • Manuele therapie 

 • Shockwave therapie 

 • Dry needling

 • Turbo therapie tenniselleboog 

 • Medical Taping Concept 

 • Advies m.b.t. werkplek 

 • Werkplekaanpassing 

 • Revalidatie na operaties, fracturen, etc. 

 • Graded Activity


Behandelteam
Het behandelteam bestaat uit de volgende experts op het gebied van KANS:

 • Dr. Nathan Hutting 

Fysiotherapeut / manueel therapeut 

Expertop het gebied van KANS

 • Bram Luijkx MSc

Fysiotherapeut / manueel therapeut / bedrijfsfysiotherapeut

 

Ook andere therapeuten van Het Centrum Fysiotherapie & Manuele therapie kunnen betrokken worden bij de behandeling, bijvoorbeeld bij revalidatie na operaties. Het KANS Expertisecentrum werkt samen met ergotherapeuten van PLAN ergotherapie.


Vergoeding

Behandeling wordt over het algemeen vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering. Ook is het mogelijk met uw werkgever afspraken te maken over bekostiging van behandeling, begeleiding en advies.


Wat is KANS?

KANS is de nieuwe benaming voor klachten van het bewegingsapparaat in arm, nek en / of schouder. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen aspecifieke en specifieke KANS, waarbij van specifieke KANS gesproken wordt bij aandoeningen met een specifieke lichamelijke oorzaak, die daarnaast ook goed te diagnosticeren is. Voorbeelden van specifieke KANS klachten zijn carpaal tunnelsyndroom, frozen shoulder en artritis. In totaal zijn er 23 specifieke KANS aandoeningen. Bij aspecifieke KANS is er niet direct een specifieke medische diagnose aandoening aan te wijzen. In de praktijk komen aspecifieke KANS het meeste voor.


Aspecifieke KANS

Bij aspecifieke KANS is er sprake van aan werk of activiteiten gerelateerde pijn, stijfheid en/of tintelingen ter hoogte van nek, schouders, bovenrug, armen en/of handen die langer dan 2 weken aanwezig zijn. De klachten zijn niet te herleiden tot een duidelijke medische aandoening, specifieke KANS is hierdoor uitgesloten. De klachten hebben in eerste instantie een relatie met bepaalde werkzaamheden of activiteiten en zijn vaak kortdurend. In een later stadium kunnen de klachten ook voorkomen bij andere activiteiten of werkzaamheden en zijn de klachten vaak continue aanwezig. De klachten treden in eerste instantie vaak op aan de dominantie zijde van het lichaam maar kunnen in een later stadium ook optreden aan de andere zijnde van het lichaam. In de meeste gevallen van aspecifieke KANS zijn er meerdere oorzaken te benoemen die tot de klachten leiden. Een combinatie van overbelasting en psychosociale factoren is in veel gevallen de oorzaak van klachten. Het ontstaan van klachten is sterk persoonsgebonden, niet iedereen zal in dezelfde omstandigheden klachten ontwikkelen.


Specifieke KANS

Bij het tot stand komen van de term KANS is er gekeken naar alle aandoeningen die binnen deze term vallen. Per aandoening is bekeken of deze aandoening niet afzonderlijk betiteld kon worden. Uiteindelijk zijn er 23 aandoeningen aangeduid als specifiek. De specifieke klachten hebben een duidelijke medische oorzaak en veelal een duidelijk behandelplan. Specifieke KANS zijn aandoeningen met een specifieke lichamelijke oorzaak, die daarnaast ook goed te diagnosticeren is. Voorbeelden van specifieke KANS zijn carpaal tunnelsyndroom, frozen shoulder en artritis. In totaal zijn er 23 specifieke KANS aandoeningen.


Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via de knop 'afspraak maken' in het menu of door de bellen met 0161-222457. Vermeld duidelijk om welke klachten het gaat, dan wordt u voor de intake direct bij de juiste therapeut ingepland.

bottom of page