top of page

Dr. Nathan Hutting

BEDRIJFSFYSIOTHERAPIE

De bedrijfsfysiotherapeut zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers. Samen met werkgevers en werknemers. Maar ook met arbo-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars. In de volle breedte van het werkterrein bedrijfsfysiotherapie.

 

Bedrijfsfysiotherapeuten werken aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, verminderen en herstellen aandoeningen van het bewegingssysteem en ondersteunen waar nodig bij de reïntegratie van (langdurig) zieke werknemers.

 

Mens en organisatie vormen daarin steeds het uitgangspunt. Via een geïntegreerde aanpak werken we aan een gezonde werkomgeving.

bottom of page